Disolve Badge

Speciál–odkup společnosti za účelem likvidace

  • Zajistíme zasedání valné hromady u notáře, který vyhotoví notářský zápis
  • Společnost přejde do likvidace, bude jmenován náš pracovník jakožto likvidátor
  • Likvidátor se postará o proces likvidace, je plně odpovědný za její řádný a co nejhladší průběh
  • Hradíte náklady likvidace a odměnu likvidátora

cca 20 000 Kč

Vše můžete hodit za hlavu. Společnost jste za korunu prodali a zaplatili náklady na likvidaci, víc se Vás to netýká.

V budoucnu se však může stát, že někdo bude zánik společnosti zkoumat a může Vám to ubrat společenský kredit v některých životních situacích i přes naprostou legalitu celého procesu.