Disolve Badge

Standard – likvidace Vaší společnosti

  • Na základě smlouvy o prodeji obchodního podílu převezmeme podíl/y ve Vaší společnosti.
  • Zajistíme odvolání statutárních orgánů
  • Zaplatíte fixní částku a o nic dalšího se nestaráte

cca 70 000 Kč

Tento způsob likvidace je dražší, ale z dlouhodobého hlediska jde o ten nejlepší způsob likvidace společnosti.

Měli byste jej zvážit v případě že Vy, nebo Vaši příbuzní plánují např. vstoupit do politiky - hodláte se ocitnout pod mikroskopem veřejného mínění.